Gemeenschappelijke medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zet zich in voor zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle óf een meerderheid van de scholen van Stichting Promes. Ze streeft naar goed en kwalitatief onderwijs en is er om de belangen van de kinderen, ouders en de medewerkers van Promes te waarborgen.

Als officieel adviesorgaan heeft de gmr instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De GMR bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden.


De GMR stelt zich voor: 

De leden van de GMR zijn:

- Femke Zitman (voorzitter GMR ai, oudergeleding)

- Christiaan Keur (oudergeleding)

- Gerben Donker (oudergeleding)

- Stefan Lindhout (oudergeleding)

- Allard Kuik (personeelsgeleding)

- Carola Veenhuijsen-Janssens (personeelsgeleding)

- Evy Last (personeelsgeleding)

- Roelanda Bartelds (personeelsgeleding)De vergaderingen van de GMR zijn in beginsel openbaar en vinden doorgaans plaats op het stafbureau van Stichting Promes. 

Elke vergadering bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de vergadering voert de GMR zijn eigen overleg. In het tweede deel van de vergadering wordt het overleg gevoerd met de voorzitter van het college van bestuur. Twee keer per jaar overlegt de GMR met (een delegatie van) de raad van toezicht.


Wilt u contact met de GMR? Stuur dan een e-mail aan gmr@stichtingpromes.nl.


Aanvullende informatie:
> Jaarverslag 2020-2021 [pdf]
> Jaarplanning 2020-2021[pdf]
Statuut medezeggenschap Stichting Promes  [pdf]
Reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  [pdf]
Huishoudelijk reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Promes  [pdf]

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.